Český rodný list a český pas pro dítě narozené v zahraničí (Anglii, Británii)

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Úřady & banky

Narodilo-li se vám dítě v zahraničí (UK) a chcete-li si vyřidit český rodný list nebo případně český pas, máte dvě možnosti. Ty záleží na tom, zda hodláte v Anglii zůstat, nebo se vrátit zpět do ČR.

 1) Získání náhradního cestovního dokladu a českého rodného listu pro dítě narozené v Anglii (Británii)

- rodiče se chtějí trvale vrátit do Čech

Postup

1) Získání anglického rodného listu, na kterém je uvedeno jméno dítěte a rodiče/rodičů. O tom, jak anglický rodný list získat, pojednává samostatný článek zde. Doporučuji zažádat o dvě kopie, jelikož jednu ponecháte české ambasádě.

2) Vyřízení tzv. „apostily". Jelikož se jedná o rodný list vydaným cizím státem, české úřady požadují ověření o platnosti. Tato služba se nazývá právě apostilla (anglicky apostille) a vyřízení stojí £30.00 za kopii plus zpáteční poštovné. Návod, jak získat apostilu, naleznete v článku zde.

3) Objednání se na českou ambasádu v Londýně (tel. 02072437931). Následné dostavení se a zažádání o tzv. náhradní cestovní doklad. Mimo rodného listu a 2 pasových fotografií dítětě bude potřeba předložit další dokumenty - o výčet požádejte při sjednávání schůzky.

4) Objednání se a vyzvednutí náhradního cetovního dokladu.

5) Odjezd do ČR, úřední překlad anglického rodného listu do českého jazyka.

6) Zápis do Zvláštní matriky v Brně.

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo

  • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) i bez plné moci nebo zplnomocnění zástupci.

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

  • zastupitelského úřadu ČR nebo

  •  kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky)

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí

  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)

  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden

  •  další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u kterých se tato situace řeší.

Poplatky

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Lhůta Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Zdroj: MVCR

  

2) Získání českého rodného listu a českého pasu pro dítě narozené v Anglii (Británii)

 - rodiče návrat do ČR neplánují

1) Získání anglického rodného listu, na kterém je uvedeno jméno dítěte a rodiče/rodičů. O tom, jak anglický rodný list získat, pojednává samostatný článek zde. Doporučuji zažádat o dvě kopie, jelikož jednu ponecháte české ambasádě.

2) Vyřízení tzv. „apostily". Návod, jak získat apostilu, naleznete v článku zde.

3) Překlad anglického rodného listu.

Způsoby jsou dva:

  • Překlad u jakékoliv překladatelské agentury v Anglii, jež poskytuje úřední ověření. Jedná se obvykle o dražší volbu.
  • Levnější volbou je vypsání předepsaného formuláře, jenž obdržíte na ambasádě, která vám také potvrdí správnost vašeho překladu. O bližší informace se informujte při objednávání se na schůzku.

4) Objednání se na českou ambasádu (tel. 02072437931). Následné dostavení se a zažádání o český rodný list. Více informací o dokumentech, jež bude třeba předložit a ceník služeb naleznete zde.

 5) Vyčkání cca 2 měsíce, po kterých vám přijde výzva k vyzvednutí rodného listu na ambasádě.

 6) Objednání se, požádání o pas a následné vyzvednutí pasu osobně na ambasádě.

dikuze Anglie Britanie

 

Číst 19590 krát Naposledy změněno sobota, 09 březen 2013 15:15

Související položky (podle značky)