Pojištění auta v Anglii | Řízení vozidla v Británii s českou pojistkou

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Auto & předpisy

 POJIŠTĚNÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ UK A IMPORTOVANÁ VOZIDLA

Vozidlo s SPZ cizího státu je možno v Británii opravněně užívat za předpokladu, že jste pouze návštěvníkem Birtáni a jste schopni dokázat, že jej máte registrované v rodné zemi a platíte příslušné daně (tax). Maximální perioda návštěvy je však 6 měsíců z každých 12-ti měsíců, přičemž předložení důkazu o tom, jak dlouho je dané auto na území Británie, je zodpovědností každého řidiče. Např. lístky z trajektu budou postačující.

Jakmile se vlastník vozidla stane obyvatelem Británie*, vozidlo musí být v Británii okamžitě registrováno a musejí být zaplaceny příslušné daně.

Obyvatelům Británie není povoleno užívat vozidlo, jež je registrované v jiném státě. Výjimky:

 • pracujete v jiném státě EU (ať už pro zaměstnavatele nebo jako OSVČ)
 • auto s EU státní poznávací značkou užíváte pro pracovní účely a pouze dočasně.

Jestliže jste obyvatelem Británie, nebo uběhne-li 12 měsíců, musí dojít k registraci vozidla s Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Poté, jakmile je vozidlo v Británii registrováno, musíte si také zakoupit UK pojistku.

*Obyvatelem dané země se stanete tehdy, když v ní žijete alespoň 185 dní v daném kalendářním roce a to z důvodu osobních nebo pracovních závazků.

Britské pojištění

Na rozdíl od ČR, kde bychom zakoupili pojištění (motor insurance) pro auto bez rozdílu na to, kdo jej řídí, v Anglii si řidič kupuje pojistku pro specifické vozidlo. Nejste-li tedy v pojistce pro dané auto uvedeni, nemůžete jej řídit– nebudete kryti proti případně způsobeným škodám.

Pojištění musíte mít tedy vyřízeno ještě před tím, než dané vozidlo začnete řídit na veřejnosti.

lochneska Anglie BritanieDruhy pojištění

THIRD PART ONLY

Tento nejzákladnější a povinný druh pojištění zabezpečuje kompenzaci za zranění osob (včetně vašich spolupasažérů) a za škodu na majetku druhých, která vznikne jako následek vámi zaviněné dopravní nehody.

Nepokrývá škodu na vašem vozidle.

THIRD PART FIRE AND THEFT

Pokrývá pojištění Third part only, avšak navíc k tomuto připojistí vozidlo také proti krádeži a požáru.

COMPREHENSIVE

Pokrývá pojištění Third party fire and theft plus vyplatí nehodou způsobené škody i na vašem vozidle.

Jednotlivé pojišťovny k němu poté nabízejí i další výhody jako je např.:

 • oprava vozidla na místě
 • odtah a následná oprava vozidla
 • poskytnutí náhradního auta, je-li vaše auto v sevise apod.

lochneska Anglie Britanie

Účastník nehody

Budete-li mít nehodu, která zapřičiní škodu či zranění druhé osobě, vozidlu, zvířeti nebo majetku, máte povinnost předat dané osobě vaše jméno, jméno vlastníka auta, adresu a vaši SPZ.

Jestliže vaše údaje nepředáte, máte povinnost tuto nehodu oznámit policii a to co nejdříve s max. lhůtou 24 hodin. Tuto nehodu jste také povinni oznámit vaší pojišťovně a to i v případě, kdy se nezamýšlíte domáhat odškodnění.

Nehoda s nepojištěným řidičem

Jestliže máte nehodu s řidičem, jenž není pojištěný, oznamte ji policii vždy. Kontaktujte také vaši pojišťovnu, která vám poradí, jak se odškodnění domáhat.

lochneska Anglie Britanie

Řízení s UK pojistkou v zahraničí

Všechny pojistky zakoupené v Británii poskytují minimální pokrytí, jež je vyžadováno EU nebo UK právem, je-li to vyšší. Přestože při zakoupení Comprehensive pojištění poskytuje spousta pojišťoven i pojištění proti krádeži či škodě auta mimo území Británie, není to podmínkou. Z tohoto důvodu ještě před cestou do zahraničí vaši pojišťovnu kontaktujte a ujistěte se, co vše vaše pojistka zahrnuje.

Systém zelené karty a řízení mimo EU

K poskytnutí důkazu o tom, že vaše pojistka zahrnuje minimální pojistné potřebné pro danou zemi, v které se nacházíte, slouží zelená karta.

lochneska Anglie Britanie

Koupě pojištění

Pojištění můžete koupit přímo od pojišťovny „insurance company/insurer" nebo prostřednictvím pojišťovacích agentů tzv. „insurance brokers". Jestliže se obrátíte na agenta, ušije vám jej na míru přesně dle vašich potřeb. Pakliže se rozhodnete o koupi přímo od pojišťovny, doporučuji si jejich nabídky ještě před koupí důkladně porovnat. Online společností porovnávajících produkty je inzerována ohromná spousta. Zkuste např. www.confused.com nebo www.gocompare.com. Vyplníte příslušný dotazník, na jehož konci se vám zobrazí ceny jednotlivých společností. Vy si zvolíte tu nejlevnější, jejíž produkt si zakoupíte online.

lochneska Anglie Britanie

Cena pojištění

Cena výrazně naskočí, nebo se naopak sníží v závislosti na obsahu motoru. Mnohokrát se stane to, že si zakoupíte skvělé auto za skvělou cenu, ovšem pojištění vás nakonec stojí více než samotná koupě. Doporučuji si tedy cenu ještě před koupí vyčíslit. Užijte např. výše zmiňované stránky gocompare.com nebo confused.com.

Dalšími faktory, které hrají při vykalkulování ceny roli, jsou například:

 • detaily vozidla (zejména obsah motoru)
 • účel koupě vozidla
 • místo, kde bude vozidlo zaparkováno
 • věk a zaměstnání řidičů
 • jak dlouho řídíte a můžete-li uplatnit beznehodový bonus (no claim bonus)
 • využité pojistky.

lochneska Anglie Britanie

Beznehodový bonus - No-claim bonus/discount

Jde o snížení ceny pojištění v případě, kdy jste pojistku v posledních letech nevyužili (neměli jste nehodu). Toto snížení se během daných let zvyšuje a může narůst až na 75% slevy. Sleva je přenosná – změníte-li pojišťovnu, budete ji moci stále uplatnit.

lochneska Anglie Britanie

Dokumenty, které obdržíte:

Klíčové dokumenty jsou tři:

THE CERTIFICATE

Certifikát uvádí detaily o vozidle, jméno řidiče pro danou pojistku, užití vozidla a období platnosti pojistky. Tento dokument vám bude sloužit jako právní důkaz o pojištění a budete jej muset předložit v případě nehody, úhrady daní, nebo jste-li vyzváni policií.

THE POLICY

Uvádí plné podmínky pojistky.

THE SCHEDULE

Uvádí detaily specifické pro vaši pojistku.

Je důležité, aby údaje na všech třech dokumentech byly správné, určitě si je tedy překontrolujte.

lochneska Anglie Britanie

O výši pojistky budou rozhodovat následující údaje

(níže uvedené informace slouží také jako překlad při koupi pojistky):

What is your employment status? Jaký je váš zaměstnanecký poměr?

What is your main occupation? Jaké je vaše hlavní zaměstnání?

Do you have another occupation? Máte další zaměstnání?

When did you become a UK resident? Kdy jste se stali obyvatelem UK?

What type of licence do you have? Jaký druh řidičského průkazu vlastníte?

Licence held since? Doba obdržení řidičského průkazu.

Do you have any DVLA-reported medical conditions or disabilities? Máte nějaké postižení či zdravotní kondici nahlášenou u DVLA?

Do you have use of any other vehicles? Užíváte další vozidla?

Please enter how many cars are at your home? Kolik aut máte ve vaší domácnosti?

Do you have any children under 16 years old? Máte děti pod 16 let?

Are you a homeowner? Jste majitelem domu?

Have you made claims in the last 5 years? Uplatnili jste nárok na pojistku v posledních 5-ti letech?

Have you been convicted of any motoring offences in the last 5 years? Byli jste odsouzeni k trestnému činu týkající se automobilismu v posledních 5-ti letech?

Do you have any non-motoring convictions? Byli jste odsouzeni k trestnému činu nevztahujícímu se k automobilismu?

Would you like to add another driver? Chcete přidat dalšího řidiče?

Do you know the registration number of the car? Znáte poznávací značku auta?

Registration number? SPZ?

How many seats does the vehicle have? Kolik má auto sedadel?

Whose name is on the registration document? Čí jméno je na registračním formuláři?

Who owns the car? Kdo je vlastníkem auta?

How much is the car worth? Jaká je cena auta?

When did you buy the car? Kdy jste auto zakoupili?

Does the car have any modifications? Má auto nějaké úpravy?

Has the car been imported? Bylo auto importováno?

Does the car have an alarm/immobiliser? Má auto alarm nebo imobilizér?

Does the car have a tracker? Má auto stopovací zařízení?

Where is the car kept during the day? Kde necháváte auto během dne?

Where is the car kept overnight? Kde auto necháváte během noci?

When would you like your cover to begin? Odkdy pojistku chcete?

What kind of cover do you require? Jaký typ pojistky chcete?

What do you use the car for? K jakému účelu auto užíváte?

How much No Claims Bonus do you have? Kolik roků beznehodového průběhu máte? (roků, kdy jste po pojišťovně nevyžadovali proplatit žádnou pojistku)

Would you like to protect your No Claims Bonus? Chtěli byste si zabezpečit No Claims Bonus?

What is your total annual mileage? Kolik mílí ročně ujedete?

Set your voluntary excess. Stanovení dobrovolné spoluúčasti.

Have you or any of the drivers ever had insurance declined, cancelled or special terms imposed? Bylo vám někdy vaše pojištění zamítnuto, pozastaveno, nebo byly vám někdy stanoveny speciální podmínky ohledně pojištění?

How do you usually pay for your motor insurance? Jak obvykle pojištění platíte?

Pro nové zákazníky (New Customer)

Title Titul

First Name Křestní jméno

Surname Příjmení

Date of Birth Datum narození

Marital Status Rodinný stav

Postcode Poštovní směrovací číslo

Find Address Nalezni adresu

Phone Number Tel. Číslo

Email

Password Heslo

Confirm Password Potvrď heslo

Password Reminder Připomenutí hesla

Your mother's maiden name Jméno matky za svobodna

Have you read and agreed to our terms & conditions and privacy policy? Souhlasíte s podmínkami?

 

dikuze Anglie Britanie

 

Číst 20711 krát Naposledy změněno pátek, 24 leden 2014 12:15