Struktura vzdělávání ve Velké Británii | Vzdělávání Anglie

Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Ostatní

Pre-school

Děti do pěti let můžou zůstat doma, chodit do školky (nursery), dětských centrer (children's centre, playgroup), nebo využívat služeb paní na hlídání (childminder). Stát poskytuje 12,5-15 hodin dětské péče zdarma pro děti ve věku 3 a 4 let, za zbývající hodiny si poté musí rodič platit (nebo požádat o příspěvek formou státních příspěvků).

Reception classes

Některé ze základních škol otevírají pro čtyřleté děti přípravné ročníky, kde začínají se základy čtení, psaní, počítání apod. Děti nejdříve docházejí na půl dne, přičemž počet hodin se zvyšuje až k dosažení „full-time".

Primary school

Povinná školní docházka začíná od pěti let (končí ve věku 16-ti let), přičemž děti v primary school zůstávají do svých 11-ti let.

Primary school pak bývá často rozdělena na „infant school" (pro děti ve věku 5-7 let) a „junior school" (pro děti ve věku 7-11 let). Žáci v primary school jsou nazýváni „pupils".

Státní školy jsou bezplatné, rodiče ovšem mají možnost hradit školy soukromé.

Secondary school

Secondary schools začínají ve věku 11 let a končí ve věku 16 let složením zkoušky GCSE (General Certificates of Secondary Education). Většina škol je všeobecných (comprehensive), bezplatných a přístupné oběma pohlavím, ovšem existují také „selective schools" zvané také „grammar schools", které přijímají žáky na základě složení vstupního testu (známého jako 11+ nebo eleven-plus).

Většina škol má „six form", kde žáci zůstávají další dva až tři roky a připravují se na A levels. A levels se pak studují ve dvou či třech různých předmětech a po dosažení 18-19 let se z nich skládají zkoušky.

Vě věku 17 je také možnost složení AS levels (Advanced Supplermentary Level exmas).

Jednou z eventualit je taktéž six form college, která poskytují vzdělání žákům od 16-ti do 19-ti let a která zahrnuje jak academic (vztahující se ke studiu) tak vocational (vzahující se k zaměstnání) předměty.

Further education

Kurzy „dalšího vzdělávání"(určené pro osoby nad 16 let) jsou stejné nebo nižší úrovně jako je A-level (tj. nedosahují univerzitního stupně). Probíhají na institucích zvané „college", přičemž některé jsou bezplatné, jiné zpoplatněné (independent further education college). Kurzy pak mohou být full-time (FT) či part-time (PT) a samozřejmě zaměřené na různé specializace.

Školy připomínající naše „učňáky" se nazývají vocational colleges.

Nejnámější kvalifikace jsou poté:

HNC (Higher National Certificate), která se studuje 1 rok;

HND (Higher National Diplomas), jež se studuje 2 roky a

NVQ (National Vocational Qualifications), které zahrnují určitou praxi a většinou se studují až při zaměstnání.

Na zahraniční studenty učící se angličtinu jsou poté zaměřeny English language schools, také známé pod EFL.

Možností je také návštěva večerních (evening classes) nebo prázdninových (summer school) kurzů.

Tutorial colleges (tzv. crammers) připravují studenty k určitým zkouškám (jako je např. A-level apod.).

Higher education

Higher education značí vzdělání vyššího stupně než je A-level a zahrnuje studium na univerzitě. Studium je zpoplatněné, ačkoliv někteří studenti mohou obrdžet grant. Studenti z EU platí „home fees", zahraniční studenti mimo EU platí poté „overseas fees".

Pro ty, kteří neprošli A-level zkouškou, je určen foundation course, což je v podstatě přípravný ročník na univerzitu.

Následuje undergraduate course, jenž trvá obvykle 3 roky („full-time" studia) a na jehož konci obdržíte titul (a degree). Nejvyšší formou je postgraduate course, který zahrnuje „Masters degree" a PhD.

Ti, kteří již začali pracovat, mohou studovat soukromou „business school", na jejímž konci obdrží titul MBA (Master of Business Administration).

Studujete-li z domu, poté využíváte možnosti Distance learning. Největší institucí zaměženou na studium z domu je „Open University".

Více informací v anglickém jazyce obdržíte zde.

dikuze Anglie Britanie

 

Číst 18098 krát Naposledy změněno sobota, 09 březen 2013 15:09