Jak se děti učí anglicky

Ohodnotit tuto položku
(9 hlasů)
Napsal(a)  Pavcik Zveřejněno v: Vzdělávání

jak se deti uci anglickyNásledující článek je věnován všem rodičům, kteří mají obavy o to, jak se děti vyrovnají s angličtinou.

Určitě každý rodič zvažuje stěhování do ciziny mnohem pečlivěji než jednotlivci bez závazků. Jako rodič přemýšlíte, co všechno riskujete a jaké „trauma“ můžete svým dětem přivodit. Děti svým odjezdem „připravíte“ o prarodiče, kamarády, život, na který byly zvyklé. Přivedete je do úplně cizí země, kde ze začátku nebudou rozumět ani slovo, nebudou si umět o nic říct, nebudou mít žádné kamarády, a vy budete pro vaše děti to jediné, co tady mají, jediná jistota, o kterou se budou moci opřít.

To je realita, tak to prostě je. Jak dlouho tohle období bude trvat, závisí na tom, nakolik bude vystaveno angličtině, na osobnosti dítěte (tzn. jak je otrkané a komunikativní), na vaší podpoře, a taky na okolí, do kterého se dostane. Pokud chcete přechodové období co nejvíce zkrátit, je dobré vědět, že existují způsoby, které toto umožňují.

Teď ale k mému příběhu.

Já jsem se s dětmi stěhovala do UK před 8 měsíci. V Česku jsem vystudovala angličtinu a několik let jsem ji vyučovala jak na školách tak i soukromě a zároveň jsem působila i jako soudní překladatelka. V Anglii jsem hned po příjezdu nastupovala jako pomocný učitel na zdejší střední škole, takže jsem obě děti potřebovala umístit. Moje holčičky měly v té době 3 a 5 let a anglicky uměly jen „hello“ a „thank you“, takže vlastně nic. Starší dcera asi po 3 týdnech nastupovala rovnou do školy (děti tady začínají školní docházku v roce, v kterém završí 5 let, tzn. že některé již ve 4 letech) a mladší jsem přihlásila do školky na 3 hodiny denně, které jsou pro děti 3 a 4 leté v Anglii nabízené zdarma. Zbytek dne trávila s babičkou z Česka.

Rozdíl v pokroku v angličtině byl neskutečný, nesrovnatelný, prostě obrovský. Starší dcera je jediná Češka ve škole, po 2 měsících rozuměla většině toho, co slyšela a komunikovala s okolím v krátkých, jednoduchých větách. Mladší se naučila velice málo, bylo tam jen částečné porozumění slyšené angličtiny, a co se týče její komunikace, tak sice uměla nějaká slovíčka, jako zvířata, barvy atd., ale věty zdaleka nedokázala poskládat, v podstatě byla schopna odpovídat pouze yes / no. Asi po 3 měsících to z hlediska její komunikace nebylo o moc lepší. Tehdy jsem nějakým řízením osudu ji ze školky odhlásila a našla jsem pro ni úžasnou anglickou paní na hlídání (tzv. childminder), která má v péči další děti (anglické) podobného věku a u které tráví 8 hodin denně. Teprve tehdy se mladší dcera začala učit anglicky a pokroky byly konečně velice viditelné, řekla bych po každém týdnu. Jen pro srovnání, starší dcera po 4 měsících rozuměla bez výrazných problémů a v pohodě komunikovala s okolím, dokonce začala používat i minulý čas (včetně některých základních nepravidelných sloves). Asi po 6 měsících začala plynule komunikovat v podstatě na jakékoliv téma. Nyní, po 8 měsících si většinou se mnou volí konverzaci v angličtině, v angličtině si hraje, čteme anglické knížky, dívá se na anglické pohádky atd. atd. Co se týče její gramatiky, používá 6 anglických časů, docela složité anglické vazby, slovní zásoba je bohatá, pro mě je radost ji poslouchat, i výslovnost je velice pěkná. Pokud srovnám úroveň její angličtiny s dospělými žáky, které jsem soukromě učila v ČR, tak je tak někde na přelomu pre-intermediate až intermediate, což je úroveň, kterou dosáhne průměrně nadaný jedinec učící se v ČR tak po 2 – 3 letech (dochází-li na angličtinu 1 – 2x týdně). Proč o tom mluvím? Chci ukázat, že dětský mozek je schopný absorbovat daleko víc informací, než si možná většina z nás uvědomuje. A jazyk se učí nejen strašně rychle, ale tak nějak přirozeně. Princip tzv. second language acquisition (= naučení se druhému jazyku) u malých dětí je stejný, jako když se miminko učí mateřský jazyk. Pokud máte doma miminko, tak víte, že nejdříve dítko jen poslouchá a pozoruje. Pak začne opakovat slova, učí se další a další a postupem času je dává do vět. Když udělá v mateřštině chybu, což je naprosto běžné, někdo z okolí jej opraví a ono se postupem času naučí gramatiku správně. Úplně stejný postup je i při výuce cizího jazyka u malých dětí. Takto se o tom mluví v odborných knihách a takhle přesně jsem to pozorovala u svých dětí. Dále platí, že čím je dítě mladší, tím rychleji se jazyk učí, takže pokud máte v Anglii teenagera, bude potřebovat více času než malé dítě.

 Na závěr pár rad, jak můžete vy sami pomoci vašim dětem co nejrychleji zdolat jazykovou bariéru a vyrovnat se se změnou prostředí:

  •  Vystavte své děti angličtině co nejvíce, tzn. nešetřete je! Čím rychleji se jazyk naučí, tím rychleji to tady zvládnou.
  • U dětí školou povinných nevyhledávejte školu, kde budou mít české kamarády. Naopak. Zdejší učitelé mají účinné metody, jak angličtinu naučit děti, co pocházejí z jiných zemí. Navíc používají běžně v práci I-Pady, kdy v případě potřeby použijí překladatelský software a domluví se pomocí moderní technologie. A nebojte se, děti si nepotřebují od angličtiny „odpočinout“. Pokud budou ve škole mluvit česky, budou sice dělat pokroky v porozumění slyšené angličtině, ale pokroky v mluvené angličtině budou výrazně pomalejší.
  • Pokud Vaše dítě chodí do školky, a nemluví moc nebo vůbec anglicky, vyžádejte si tzv. EAL support. Jedná se právě o speciální výuku angličtiny pro děti, jejichž mateřský jazyk není angličtina. Ve škole toto dostane vaše dítě automaticky, já netušila, že o to můžu požádat už i ve školce. Alespoň tehdy, pokud školka je součástí školy, jak tomu je, pokud školka je samostatný objekt, to netuším. Moje dcera byla ve školce naprosto ztracená a dostala EAL support až po 2,5 měsících, kdy jsem se jim tam rozplakala… Najednou bylo k dispozici spousta řešení…
  • Mluvte s dětmi anglicky i doma. Začněte rutinami, tzn. každodenní umývání, uspávání, apod. Děti už tyto situace znají nazpaměť, takže jen se to naučí v cizím jazyce. Dále můžete v angličtině zařazovat jednoduché instrukce a fráze, např. Don´t do that, open/close the door., pass me the …, stop crying, wash your hands, stand up, what do you want?, I like / I don´t like …, Can I have a …?, What´s the matter? Where´re you going? I need …, atd. atd. Postupně budete zařazovat další a další a po pár měsících umocněných chozením do školy či školky budete moct s nimi komunikovat jenom anglicky a oni v pohodě budou komunikovat v angličtině s vámi. Ze své praxe na anglické střední škole mohu potvrdit, že existuje velký rozdíl v úrovni angličtiny mezi dětmi, kteří mluví doma anglicky a těmi, co doma používají rodný jazyk. A to i po několika letech strávených v Anglii. Na naší škole je jen malé procento žáků, kteří nepocházejí z Anglie a jsou schopni složit GCSE z angličtiny (= zkouška, jejíž význam se dá přirovnat k naší maturitě).
  • Nechte své děti dívat se na pohádky v angličtině, ať ten jazyk „nasávají“ v co největší možné míře. Je to další pro děti zajímavý způsob, jak obohatit slovní zásobu a urychlit učení. Když jsem byla malá, dívala jsem se na polské pohádky a filmy a dnes tlumočím pro polské rodiče. Nikdy jsem se polštinu neučila, nikdy jsem dříve ani nemluvila. A ono se to v té hlavě uložilo a zůstalo to tam…
  • Čtěte dětem anglické knížky. Nejen, že zlepšíte dítěti angličtinu, těch užitků ze čtení je mnohem víc. Díky čtení upevňujete s dítětem vztah, zlepšujete předpoklady pro úspěšnost ve škole, vylepšujete jeho komunikační schopnosti, rozvíjíte fantazii, logické myšlení, intelekt, schopnost koncentrace, sebedisciplíny, rozšiřujete povědomí o světě a hlavně se dítě naučí, že čtení je zábava a ne povinnost a to je obrovský vklad do vzdělání.
  • Pokud dítě umí číst, veďte jej k tomu, aby četlo každý den alespoň 20 min. Čím více bude číst, tím lépe mu čtení půjde. Tím si obohatí slovní zásobu, a navíc také pomáhá i při učení pravopisu. A pravopis v angličtině, ten je jistě pro mnohé oříšek…
  • Přihlaste své dítě do nějakého kroužku, aby trávilo další čas s anglickými kamarády.
  • Máte-li dítě na základní škole či začíná-li chodit do anglické školky, zaplaťte si členství na www.educationcity.com. Jedná se o vzdělávací server, kde je spousta zábavných her, písniček a aktivit podporující vzdělání dětí. Je to velmi krásně výtvarně zpracováno a tématika a obtížnost jsou v souladu s požadavky britského ministerstva pro každou věkovou kategorii. Mým dětem i mně se to velice líbí. Předplatné se platí 29.95 liber ročně za každé dítě, zadáte datum narození dítěte, ze školy dostanete „log in“ a můžete začít. Tento program se používá i ve školách a školkách, takže pomůže zlepšit i studijní výsledky vašeho dítěte.

Svým příběhem a svými radami jsem se chtěla podělit o své poznatky s rodinami, které zde žijí s dětmi nebo které teprve uvažují o odjezdu sem. Za sebe bych chtěla říct, že svojí volby vyměnit Česko za Anglii nelituji. Moje děti se výborně naučí světový jazyk, učí se toleranci vůči jiným národnostem a kulturám, osvojují si pověstnou anglickou zdvořilost. Je to obrovská zkušenost, kterou jim nikdo nikdy nevezme.

Nebojte se své děti vystavit velkým změnám, ony jsou velice adaptabilní, mají úžasnou schopnost rychle se naučit jazyk a jistě vám ukážou, čeho všeho jsou schopné. Díky této zkušenosti jsem se dozvěděla mnoho nového nejenom o svých dětech, ale také o sobě. Jako matka jsem se přehnaně snažila je chránit před vším novým, popř. obtížným. Nyní vím, že přestože každá z mých dcer má jinou osobnost, obě se již adaptovaly a dokáží zvládat nové a nové situace, které nám každodenní život v Anglii přináší a jsem na ně právem hrdá...

Číst 6520 krát Naposledy změněno neděle, 23 červen 2013 22:08