Staňte se dobrovolníkem u policie v Británii

Ohodnotit tuto položku
(7 hlasů)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Zábava v Anglii

special-constableJestliže máte zájem si obohatit váš životopis, nabrat nové zkušenosti, nebo uvažujete o kariéře britského policisty, doporučuji se stát policejním dobrovolníkem. Možnosti jsou v podstatě dvě:

 1. stát se tzv. special contable, což je dobrovolnická pozice, kterou získáte naprosto stejné pravomoce jako má "klasický" policista, nebo
 2. požádat o jinou policejní roli - jednotlivé role se poté liší podle požadavků regionu, ve kterém žijete.

Obě možnosti popisuje článek níže, avšak začnu tou složitější, avšak zajímavější, rolí - tj. special constablem.

Special constable

Popis role

Jak již bylo řečeno výše, special constables jsou policejní dobrovolníci, kteří mají naprosto stejné pravomoce (i vybavení) jako klasičtí police officers - tj. získají uniformu, vysílačku, pracovní mobilní telefon apod. a podílí se na aktivitách jako je vyšetřování zločinu, hlídkování v komunitě či na různých veřejných událostech, prohledávání budov, poskytování důkazů u soudů, zatýkání atd atd. Jak vypadá takový běžný den special constable, se dočtete anglicky v článku zde . Od special constable se očekává, že bude pracovat alespoň čtyři hodině týdně. Jelikož jste dobrovolník, hodiny vám nejsou proplaceny, ale budou vám proplaceny veškeré výlohy, které jsou s vaším dobrovolničením spojené (např. proplacená doprava na a z pracoviště). A po odpracovaných devíti letech (za předpokladu, že pracujete určitý počet hodin), vám bude udělena Queen's Medal for Long Service - c'mon!!!

Požadavky

 • musíte mít 18 let a více
 • musíte mít UK či EEA státní příslušnost (což jako Češi či Slováci máme)
 • ideálně nemít záznam v trestním rejstříku
 • nesmíte mít viditelná tetování, která mohou někoho urazit
 • nesmíte mít registrovaný bankrot
 • musíte být fyzicky fit (nic extra, pouze budete muset projít testem, který tvoří člunkový běh, přítah a odtah - video zde )
 • nemít závažná onemocnění
 • splňovat požadavky na zrak

(více informací anglicky zde)

 Výběrové řízení

Já osobně jsem se rozhodla požádat o roli special constable asi před dvěmi měsíci. Řekla jsem to jedné z mých britských známých a dodala jsem, že mám docela obavy z písemného testu (vysvětlení níže). Ona odvětila, že v minulosti special constable dělala a měla dojem, že snad brali každého - prý tam se tam dostali i naprostí hlupáci. Policie také nyní následkem škrtů v rozpočtu dost propouští, takže každý útvar se snaží propuštěné zaměstnance nahradit dobrovolníky. U nás v kraji mají stanoveno, že do roku 2015 potřebují vyškolit nových 300 special constables - u výběrového řízení tedy neexistuje konkurence, pokud test složíte dle očekávaných standardů, vezmou vás. Takže máte-li podobné obavy, jako jsem měla já, nezoufejte, zkuste požádat a uvidíte, co se bude dít - pravděpodobnost, že se dostanete, je momentálně poměrně veliká (za předpokladu, že se domluvíte anglicky a máte selský rozum).

Jak tedy výběrové řízení vypadá?

1. Zaslání přihlášky

Přihlášku si stáhnete na webu policejního útvaru ve vašem městě, nebo si ji nechte zaslat. Spousta útvarů před výběrovým řízením také pořádá různé informativní přednášky - na přednášce vám řeknou základní informace o dané roli, seznámí vás s požadavky, výběrovným řízení apod. Účast na přednášce není povinná (zda se konají ve vašem kraji najdete na webu vašeho policejního útvaru), avšak doporučuji si na ni zajít - získáte bližší informace plus na konci obdržíte přihlášku a písemné informace o výběrovém řízení včetně ukázky testů.
Přihláška se vyptavá na vaše základní informace plus vyžaduje zodpovězení tří tzv. "competency questions", které budou ohodnoceny a na základě jejich vyhodnocení vás buď pozvou "do dalšího kola", nebo vás z výběrového řízení vyloučí. Otázky jsou:

a) Popište situaci, kdy jste museli zasáhnout a vzít věci pod kontrolu.
b) Popište situaci, kdy jste povzbudili nějakou osobu, aby se na určitou situaci dívala pozitivně.
c) Napište, proč chcete být special constable.

Tyto otázky obsahují podotázky, pro jejichž obsah se již podívejte přímo do přihlášky. Pokud si nejste jistí, jak tyto otázky zodpovědět, doporučuji si vygooglovat nápovědu :-). Cvičných ukázek je na internetu totiž spousta. Případně si můžete zakoupit příručky, ve kterých je celé výběrové řízení popsáno a ve kterých je uvedena spousta tipů plus vzorových odpovědí, na Amazonu...
Ujistěte se, že přihlášku vyplníte bez gramatických chyb - sedm a více chyb (alespoň tuším, že nám říkali sedm) znamená automatické vyřazení z výběrového řízení. Policisté jsou prý známí špatným spellingem, gramatickými chybami apod., takže se tímto nenechejte odradit - podle mě jsou v této fázi natolik přísní proto, že si můžete dát přihlášku někým překontrolovat. V jakémkoliv jiném písemném cvičení již natolik přísní nejsou.

2. Pozvánka do tzv. assessment centra

Mně osobně přišla pozvánka až za cca 45 dnů od odeslání přihlášky. Tedy nejprve mi zavolali a oznámili mi, že jsem prošla prvním kolem a že mi pošlou bližší informace emailem.
Na assessment jsem se musela dostavit v sobotu na 8:55. Assessment se skládal z následujících částí:

a) situational judgement test

Test obsahuje 25 otázek, na které máte 50 minut. Každá otázka obsahuje popis situace a následně jsou prezentovány možnosti a, b, c, d a vy máte za úkol ohodnotit efektivnost dané odpovědi. Příklad naleznete na předposlední straně zde. Tj. v otázce je popsaná situace např., že si vám někdo stěžuje. V možnostech a,b,c,d jsou popsáná různá řešení této situace, přičemž odpověď "A" je např. "domluvím schůzi s manažerem obchodu, na které danou věc vyřešíme". Vaším úkolem je ohodnotit efektivnost tohoto rozhodnutí na škále od nuly (=neefektivní) po pět (=efektivní). Takže uvažujete: Ano, schůzka s manažerem danou stížnost vyřeší, takže dávám této možnosti pět bodů. Takto ohodnotíte i možnost b,c,d a následně se odeberete na další otázku.

Bohužel osobní zkušenost s assessment nemohu popsat do bližších detailů, protože po podstoupení assessment je vám jasně řečeno, že nemůžete nikomu podávat bližší informace. K tomuto judgement test můžu napsat tedy pouze to, že časově se tento test dá stihnout naprosto v pohodě. Na test se v podstatě nedá připravit - jedná se prostě pouze o selský rozum. Není potřeba žádného předchozího vzdělání, žádných vědomostí - jednoduše na daných scénářích chtějí vidět, jak byste v dané situaci reagovali vy - tj. chtějí vidět, že vás jen tak něco nerozhodí, že nezačnete po lidech křičet, že jste ochotní pomoci atd. atd. 

b) Interview

Interview je docela psycho, protože vám dají pět otázek a na odpověď každé máte pět minut. Přesně pět minut - vše stopují, což je docela nepřirozené a pro mnohé stresující. Zkoušející vám moc zpětné vazby nedá - musí mít neutrální výraz, aby interview bylo pro všechny kandidáty stejné. Také nečekejte žádnou konverzaci - interviewer podá otázku a vy odpovíte. Maximálně se zeptá dvěma, třema otázkama na bližší vysvětlení, ale to je vše - k žádné interakci nedochází, prostě se očekává, že budete mít monolog :-). Náplň otázek je podobná těm, jaké naleznete v písemné přihlášce (bod 1 výše). Všechny otázky tedy začínají slovy "Popiš situaci, kdy jsi...". Následuje např. dotaz na situaci, kdy jste pracovali v týmu, kdy jste zakročili, když někdo někoho diskriminoval apod. (otázky jsem si vymyslela).
Já se přiznám, že mě ten nedostatek zpětné vazby zkoušejícího dost vyvedl z míry a ač jsem nebyla nervózní, moc dobře jsem se nevyjádřila - skákala jsem od tématu k tématu, občas se zasekla, nevysvětlila jsem svou pointu pořádně atd atd. Příliš dobrý pocit jsem ze sebe tedy neměla. Avšak nakonec jsem interview prošla, takže pokud nebudete mít ze sebe dobrý pocit i vy, nezoufejte, nemusí to ještě nic znamenat :-D.

c) Written exercise

Na tento úkol máte 20 minut. Příklad naleznete zde. Jedná se o cvičení, ve kterém vám přestaví problém a vy ho musíte vyřešit. Příkladem je dopis od vašeho manažera, ve kterém je napsáno "Dostal jsem stížnost od této a této osoby. Zítra mám s nimi schůzi, nemohu se na ni však připravit, přečti si stížnosti a napiš mi návrh řešení". K dopisu manažera je poté přiložena stížnost od osoby A a stížnost od osoby B. Vy si tedy vše přečtete a napíšete řešení. Osnova bude vypadat např takto: 1) toto je shrnutí osoby A, 2) toto je shrnutí osoby B, 3) a toto doporučuji. Vše můžete napsat v odražkách, nebo jak vám to prostě bude vyhovovat. Myslím, že žádný zázrak nečekají - pouze něco, co bude mít jakžtakž hlavu a patu. 

Všechny tři assessment úkoly popsané výše proběhnou v průběhu jednoho dne (tj. začnete v devět a skončíte před dvanáctou). Výsledky vám pošlou do dvou týdnů. Pokud tímto assessment projdete, výběrové řízení pokračuje těmito, již jednoduchými, kroky:

3) Vyšetření od doktora, vyšetření zraku

Domů vám přijde dotazník pro lékaře a optika. Uděláte si s oběma schůzku a dotazník odešlete zpět. Požadavky na zrak nejsou vysoké, více informací naleznete zde

4) Vetting

Jedná se o obdobu žádosti o výpis z trestního rejtříku - tj. police check, že nemáte žádný záznam v rejstříku trestů apod. Dojde vám domů dotazník, ten vyplníte a odešlete zpět. 

5) Biometric testing

Odebrání vzorků DNA a otisků prstů.

6) Pozvánka na školení

Pokud vším uvedeným výše projdete, budete pozváni na školení. To se skládá ze tří modulů a je dost časově náročné - posuďte sami.
První modul se skládá z 15 školení, které probíhají buď v sobotu nebo v neděli od 9:00 do 17:00, plus 14 večerů (např. 14 úterků) od 18:00 do 21:00, plus 1 víkendovéo dne 9:00 - 17:00. Takže se jedná o 15 týdnů školení.
Druhý modul se skládá z 9-10 týdnů u vašeho útvaru; 4 hodin týdně v uniformě + dva dny školení.
Třetí modul se skládá z 6 sobot nebo nedělí od 9:00 do 17:00, plus 5 večerů (např. 5 úterků) 18:00 do 21:00 plus 1 dne školení.
Takže školení je hoooodně dlouhý proces! V průběhu tohoto procesu budete muset složit také určité zkoušky - ještě jsem školení nezačala, takže zatím netuším, o co se jedná. Asi znalost zákonů, výše uvedený fitness test a asi ještě něco. Osobně však věřím, že jakmile už jednou začnete školení, vyškolí si vás tak, ať testy určitě projdete a počítám, že když neprojdete, testy můžete zopakovat. Myslím, že to celkově nic obtížného v této fázi již nebude. 
No a po školení hurááá do ulic. Máte-li zájem o bližší informace, doptejte se na fóru Lochnesky, nebo se podívejte do knížek o výběrovém řízení jako jsou

Ostatní policejní role

Výhodou ostatních policejních rolí je to, že obvykle o co požádáte, to dostanete (za předpokladu, že máte selský rozum, splňujete základní požadavky pro danou roli, máte komunikativní angličtinu, jste dobrého charakteru apod.) a nemusíte tedy procházet složitým výběrovým řízením a zdlouhavým školením. To se však bude odvíjet od role, o kterou zažádáte.

Více informací se dočtete na webu policejního útvaru ve vašem kraji, avšak pro představu policie v mém kraji momentálně hledá dobrovolníky na tyto pozice

 • Community Safety Volunteer
 • Puppy Walkers
 • Lifewise Volunteer
 • Digital Outreach Officer
 • Cadet Leader
 • Vehicle Maintenance Assistant
 • South Yorkshire Safer Roads Partnership

Jak vidíte, role se najde pro každého od údržbáře aut, přes venčení policejních psů, až po výuku IT nebo propagaci prevence zločinu. Na stránkách vašeho útvaru naleznete požadavky pro jednotlivé role - pokud máte o jednu z pozic zájem, pošlete jim email s požadavkem o zaslání přihlášky - tu vypište, odešlete a čekejte, až budete pozváni na neformální interview. Na interview řeknete něco málo o sobě, interviewers řeknou něco málo o dané pozici a pokud se vzájemně shodnete, že to je role pro vás, pošlou vám vetting form (tj. dotazník pro výpis z rejstříku trestů), který vyplníte, odešlete a jakmile bude tato fáze vyřízena, můžete začít. Toť vše. Jak to vypadá v praxi? Nevím, jak to funguje v jiných útvarech, ale u nás to fungovalo takto. 

V srpnu 2011 jsem na našla policejní roli Community Ambassador. U nás ve městě máme spoustu Čechů a Slováků, na které si občas příslušníci ostatních národů stěžují, tak jsem si řekla, že o roli požádám, protože se můžu hodit. Poslala jsem email a po jeho obdržení mi přišla přihláška. Do ní jsem musela napsat základní údaje o sobě a odpovědět na dva krátké dotazy - myslím, že to bylo proč se chci stát dobrovolníkem a co můžu nabídnout. Obě otázky měly snad jen pět řádků na odpovědi, takže přihlášku máte vyplněnou hned (narozdíl od přihlášky na pozici special constable, kterou jsem popsala výše). Přihlášku jsem odeslala. Asi až za tři měsíce mi přišel email s tím, zda bych se nedostavila na neformální pohovor s dvěmi zaměstnanci. Pohovor byl příjemný - dva policejní úředníci, představili se, řekli něco o sobě, já jsem řekla něco o sobě a šla jsem domů s tím, že mi zašlou vetting form a já brzy můžu začít dobrovolničit. No, kéž by to vše frčelo tak, jak to podali. Ve skutečnosti jsem totiž od nich neslyšela po dobu následujích šesti měsíců. Po šesti měsících mi přišel email s tím, že mou přihlášku ztratili, zda ji mohu zaslat znovu. Zaslala jsem ji znova, čekám dalších šest měsíců, po kterých obdržím email, že mou přihlášku opět ztratili, zda ji tedy můžu poslat ještě jednou. Kdyby se nejednalo o dobrovolníka pro policii, tak bych to v této fázi již ukončila... ale popravdě, tuto pozici jsem skutečně chtěla, tak jsem zatla zuby a přihlášku opět vyplnila. Obratem mi přišla pozvánka na schůzku s lokální policistkou, která byla nadšená, že můžu začít, vysvětlila mi, co po mě bude asi chtít - jít s nimi do komunity, tam si promluvit s Čechy a Slováky a vyřešit pár problémů atd. Dala mi rozpis svých služeb s tím, že mi dá vědět, kdy se můžu připojit. Jenže - ona netušila, že budu muset ještě projít vetting procedure. Takže namísto emailu s datem a časem, kdy mohu začít, mi přišel formulář na výpis z trestního rejstříku. Po jeho odeslání jsem čekala cca dva měsíce a následně jsem byla opět pozvaná na schůzku s policisty - tentokrát dvěma, kteří mi opět vysvětlili, co se po mě bude chtít a domluvili jsme konečně action - že společně někam zajdeme, kde už se konečně můžu angažovat a začít řešit problémy v naší komunitě. Řekli mi jen, že mi musí potvrdit datum, že mi dají vědět... Tak už čekám týden :-D... 

Takže po dvou a půl letech se snad konečně trochu pohneme... Frustrující. Myslím, že recruitment special constable bude fičet trochu rychleji, protože jak jsem psala výše, mají časový limit, dokdy musí vyškolit určitý počet dobrovolníků - ten mají stanovený a pokud jej nedodrží, musí vysvětlit, kde se stala chyba. Takže tam doufám, že v průběhu následujících dvou měsíců začnu školení a zde už bude záležet na mě, jak rychle ho udělám - tj. kolik sessions vynechám a budu tedy muset čekat na začátek nového školení, kdy si tyto mezery můžu dodělat. Co se však týče ostatních policejních rolí pro dobrovolníky, rychlost vyřizování se bude odvíjet od schopnosti (nebo neschopnosti) s osobami, s kterými budete jednat. Připravte si tedy trpělivost! Good luck a podělte se o váš dobrovolnický zážitek zde na Lochnesku!

dikuze Anglie Britanie

Číst 14299 krát Naposledy změněno sobota, 07 prosinec 2013 12:54